کاربران بسته‌شده   

پرش به: ناوبری، جستجو
جستجوی کاربر بسته شده
 
 
 
 
صفحهٔ نخست
صفحهٔ قبل
صفحهٔ آخر
برچسب زمان هدف زمان سرآمدن مدیر قطع دسترسی کننده پارامترهای بستن دلیل
‏۲۶ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۰۸:۱۱ Mephisto154 (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Mambolearn (بحث | مشارکت‌ها) امکان ساخت حساب گرفته‌شده  
‏۶ مارس ۲۰۱۹، ساعت ۱۳:۴۰ Samtradinggroup (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Mambolearn (بحث | مشارکت‌ها) امکان ساخت حساب گرفته‌شده، ایمیل بسته‌شده، نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند هرزنگاری از طریق درج مکرر پیوند به وب‌گاه‌ها
‏۷ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۲۱:۵۸ نازنین (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Mambolearn (بحث | مشارکت‌ها) امکان ساخت حساب گرفته‌شده، ایمیل بسته‌شده هرزنگاری از طریق درج مکرر پیوند به وب‌گاه‌ها
‏۱۹ آوریل ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۳۸ Rasoul4318 (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Mambolearn (بحث | مشارکت‌ها) امکان ساخت حساب گرفته‌شده، ایمیل بسته‌شده، نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند  
‏۱۰ فوریهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۴۰ Nayfbarahuee (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Mambolearn (بحث | مشارکت‌ها) امکان ساخت حساب گرفته‌شده، ایمیل بسته‌شده، نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند  
‏۳۰ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۶:۳۷ Fns4565 (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Mambolearn (بحث | مشارکت‌ها) امکان ساخت حساب گرفته‌شده، ایمیل بسته‌شده، نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند  
‏۴ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۵:۴۶ Barghamad110 (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Mambolearn (بحث | مشارکت‌ها) امکان ساخت حساب گرفته‌شده، ایمیل بسته‌شده، نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند درج چرندیات یا نوشته‌های بی‌معنا در صفحات
‏۳۱ اوت ۲۰۱۷، ساعت ۰۵:۵۵ Adver.spadan (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Mambolearn (بحث | مشارکت‌ها) امکان ساخت حساب گرفته‌شده، ایمیل بسته‌شده، نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند هرزنگاری از طریق درج مکرر پیوند به وب‌گاه‌ها
‏۳۰ اکتبر ۲۰۱۶، ساعت ۰۶:۲۱ Wessa8 (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Hamidy (بحث | مشارکت‌ها) امکان ساخت حساب گرفته‌شده، ایمیل بسته‌شده، نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند هرزنگاری از طریق درج مکرر پیوند به وب‌گاه‌ها
‏۴ آوریل ۲۰۱۶، ساعت ۲۱:۱۰ REZA (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Mambolearn (بحث | مشارکت‌ها) امکان ساخت حساب گرفته‌شده واردکردن اطلاعات نادرست
‏۱۷ مارس ۲۰۱۶، ساعت ۱۰:۱۶ Baharmakeup (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Hamidy (بحث | مشارکت‌ها) امکان ساخت حساب گرفته‌شده، ایمیل بسته‌شده، نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند هرزنگاری از طریق درج مکرر پیوند به وب‌گاه‌ها
‏۱۳ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۴۸ Admin7 (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Mambolearn (بحث | مشارکت‌ها) امکان ساخت حساب گرفته‌شده، بستن خودکار غیرفعال است، نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند هرزنگاری از طریق درج مکرر پیوند به وب‌گاه‌ها
‏۱۷ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۰۵:۰۱ موناک (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Mambolearn (بحث | مشارکت‌ها) امکان ساخت حساب گرفته‌شده، ایمیل بسته‌شده، نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند درج چرندیات یا نوشته‌های بی‌معنا در صفحات
‏۱۴ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۴:۳۴ Alishbndn (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Hamidy (بحث | مشارکت‌ها) امکان ساخت حساب گرفته‌شده، ایمیل بسته‌شده، نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند  
‏۲۴ ژوئن ۲۰۱۵، ساعت ۱۹:۰۲ Lahot (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Hamidy (بحث | مشارکت‌ها) امکان ساخت حساب گرفته‌شده، ایمیل بسته‌شده، نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند  
‏۲۴ ژوئن ۲۰۱۵، ساعت ۱۹:۰۱ مشاخف (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Hamidy (بحث | مشارکت‌ها) امکان ساخت حساب گرفته‌شده، ایمیل بسته‌شده، نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند  
‏۲۸ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۳:۵۰ Smart.behzad (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Hamidy (بحث | مشارکت‌ها) امکان ساخت حساب گرفته‌شده، ایمیل بسته‌شده، نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند درج چرندیات یا نوشته‌های بی‌معنا در صفحات
‏۲ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۲۰:۰۵ فاطمه افرنگ (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Mambolearn (بحث | مشارکت‌ها) امکان ساخت حساب گرفته‌شده، ایمیل بسته‌شده، نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند واردکردن اطلاعات نادرست
‏۱۹ مارس ۲۰۱۵، ساعت ۰۶:۰۹ Hhrqsh (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Hamidy (بحث | مشارکت‌ها) امکان ساخت حساب گرفته‌شده، ایمیل بسته‌شده، نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند  
‏۲ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۰۶ اميرعلي (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Mambolearn (بحث | مشارکت‌ها) امکان ساخت حساب گرفته‌شده، ایمیل بسته‌شده، نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند  
‏۳ اوت ۲۰۱۴، ساعت ۱۳:۳۶ Alirs (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Hamidy (بحث | مشارکت‌ها) امکان ساخت حساب گرفته‌شده، ایمیل بسته‌شده، نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند هرزنگاری از طریق درج مکرر پیوند به وب‌گاه‌ها
‏۲۶ ژوئیهٔ ۲۰۱۴، ساعت ۰۴:۲۳ Apishkhan (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Hamidy (بحث | مشارکت‌ها) امکان ساخت حساب گرفته‌شده، ایمیل بسته‌شده، نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند درج تبلیغات
‏۲۲ ژوئیهٔ ۲۰۱۴، ساعت ۰۳:۳۴ Pejmanzahedi (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Hamidy (بحث | مشارکت‌ها) امکان ساخت حساب گرفته‌شده، ایمیل بسته‌شده، نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند درج چرندیات یا نوشته‌های بی‌معنا در صفحه‌ها
‏۶ ژوئیهٔ ۲۰۱۴، ساعت ۰۷:۲۸ ر (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Hamidy (بحث | مشارکت‌ها) امکان ساخت حساب گرفته‌شده، ایمیل بسته‌شده، نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند  
‏۲۳ ژوئن ۲۰۱۴، ساعت ۱۶:۰۶ 2.190.210.219 (بحث) بی‌پایان Mambolearn (بحث | مشارکت‌ها) امکان ساخت حساب گرفته‌شده، ایمیل بسته‌شده، نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند سوء استفاده از چند حساب کاربری
‏۶ فوریهٔ ۲۰۱۴، ساعت ۱۰:۵۹ پژمان اصغرپور (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Hamidy (بحث | مشارکت‌ها) امکان ساخت حساب گرفته‌شده، ایمیل بسته‌شده، نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند  
‏۱۳ نوامبر ۲۰۱۳، ساعت ۲۱:۲۹ ایرانساز (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Mambolearn (بحث | مشارکت‌ها) امکان ساخت حساب گرفته‌شده، ایمیل بسته‌شده، نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند درج چرندیات یا نوشته‌های بی‌معنا در صفحه‌ها
‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۱۵ Rezaxx (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Hamidy (بحث | مشارکت‌ها) امکان ساخت حساب گرفته‌شده، ایمیل بسته‌شده، نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند وارد کردن اطلاعات نادرست
‏۱۵ مهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۴:۰۴ سالومه (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Hamidy (بحث | مشارکت‌ها) امکان ساخت حساب گرفته‌شده، ایمیل بسته‌شده، نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند پاک کردن اطلاعات مفید از صفحه‌ها
‏۹ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۷:۵۸ Joomlafarsi (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Mambolearn (بحث | مشارکت‌ها) امکان ساخت حساب گرفته‌شده، ایمیل بسته‌شده، نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند سوء استفاده از چند حساب کاربری
‏۱۲ ژانویهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۲۰:۴۶ Saeedjahanigham (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Hamidy (بحث | مشارکت‌ها) امکان ساخت حساب گرفته‌شده، ایمیل بسته‌شده، نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند پاک کردن اطلاعات مفید از صفحه‌ها
‏۷ ژانویهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۶:۰۱ 12121212 (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Hamidy (بحث | مشارکت‌ها) امکان ساخت حساب گرفته‌شده، ایمیل بسته‌شده، نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند  
‏۲۴ نوامبر ۲۰۱۲، ساعت ۲۲:۱۳ Asdasd1234 (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Mambolearn (بحث | مشارکت‌ها) امکان ساخت حساب گرفته‌شده، ایمیل بسته‌شده، نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند  
‏۲۹ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۰۵:۳۵ Dani (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Hamidy (بحث | مشارکت‌ها) امکان ساخت حساب گرفته‌شده، ایمیل بسته‌شده، نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند پاک کردن اطلاعات مفید از صفحه‌ها
‏۱۰ مارس ۲۰۱۲، ساعت ۰۴:۴۲ HarpTrainer723 (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Hamidy (بحث | مشارکت‌ها) امکان ساخت حساب گرفته‌شده، ایمیل بسته‌شده، نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند درج چرندیات یا نوشته‌های بی‌معنا در صفحه‌ها
‏۹ مارس ۲۰۱۲، ساعت ۱۳:۱۶ BarrettNevin262 (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Mambolearn (بحث | مشارکت‌ها) امکان ساخت حساب گرفته‌شده، ایمیل بسته‌شده، نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند درج چرندیات یا نوشته‌های بی‌معنا در صفحه‌ها
‏۹ مارس ۲۰۱۲، ساعت ۱۳:۱۶ IngrahamGoldsmith889 (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Mambolearn (بحث | مشارکت‌ها) امکان ساخت حساب گرفته‌شده، ایمیل بسته‌شده، نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند هرزنگاری از طریق درج مکرر پیوند به وب‌گاه‌ها
‏۷ مارس ۲۰۱۲، ساعت ۰۹:۴۱ MoniqueWood48 (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Hamidy (بحث | مشارکت‌ها) امکان ساخت حساب گرفته‌شده، ایمیل بسته‌شده، نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند سوء استفاده از چند حساب کاربری
‏۷ مارس ۲۰۱۲، ساعت ۰۴:۲۷ Agenceweb (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Hamidy (بحث | مشارکت‌ها) امکان ساخت حساب گرفته‌شده، ایمیل بسته‌شده، نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند سوء استفاده از چند حساب کاربری
‏۷ مارس ۲۰۱۲، ساعت ۰۴:۲۷ DeciccoGalbraith187 (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Hamidy (بحث | مشارکت‌ها) امکان ساخت حساب گرفته‌شده، ایمیل بسته‌شده، نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند درج چرندیات یا نوشته‌های بی‌معنا در صفحه‌ها
‏۶ مارس ۲۰۱۲، ساعت ۱۰:۵۶ AlvardoHeacock107 (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Hamidy (بحث | مشارکت‌ها) امکان ساخت حساب گرفته‌شده، ایمیل بسته‌شده، نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند درج چرندیات یا نوشته‌های بی‌معنا در صفحه‌ها
‏۶ مارس ۲۰۱۲، ساعت ۰۸:۱۷ LatrenaCalabrese152 (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Hamidy (بحث | مشارکت‌ها) امکان ساخت حساب گرفته‌شده، ایمیل بسته‌شده، نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند درج چرندیات یا نوشته‌های بی‌معنا در صفحه‌ها
‏۵ مارس ۲۰۱۲، ساعت ۱۸:۰۵ MccarthyMcghee315 (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Hamidy (بحث | مشارکت‌ها) امکان ساخت حساب گرفته‌شده، ایمیل بسته‌شده، نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند هرزنگاری از طریق درج مکرر پیوند به وب‌گاه‌ها
‏۵ مارس ۲۰۱۲، ساعت ۱۰:۵۸ WeisHorsley840 (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Mambolearn (بحث | مشارکت‌ها) امکان ساخت حساب گرفته‌شده، ایمیل بسته‌شده، نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند سوء استفاده از چند حساب کاربری
‏۵ مارس ۲۰۱۲، ساعت ۰۴:۳۷ RichMays860 (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Hamidy (بحث | مشارکت‌ها) امکان ساخت حساب گرفته‌شده، ایمیل بسته‌شده، نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند درج چرندیات یا نوشته‌های بی‌معنا در صفحه‌ها
‏۴ مارس ۲۰۱۲، ساعت ۱۸:۱۳ Hotboy i100 (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Hamidy (بحث | مشارکت‌ها) امکان ساخت حساب گرفته‌شده، ایمیل بسته‌شده، نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند درج چرندیات یا نوشته‌های بی‌معنا در صفحه‌ها
‏۴ مارس ۲۰۱۲، ساعت ۱۸:۱۱ DryeDeans343569 (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Hamidy (بحث | مشارکت‌ها) امکان ساخت حساب گرفته‌شده، ایمیل بسته‌شده، نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند درج چرندیات یا نوشته‌های بی‌معنا در صفحه‌ها
‏۴ مارس ۲۰۱۲، ساعت ۱۸:۱۰ MonizEzzell762 (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Hamidy (بحث | مشارکت‌ها) امکان ساخت حساب گرفته‌شده، ایمیل بسته‌شده، نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند درج چرندیات یا نوشته‌های بی‌معنا در صفحه‌ها
‏۴ مارس ۲۰۱۲، ساعت ۱۸:۱۰ BurchLarge844 (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Hamidy (بحث | مشارکت‌ها) امکان ساخت حساب گرفته‌شده، ایمیل بسته‌شده، نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند درج چرندیات یا نوشته‌های بی‌معنا در صفحه‌ها
‏۴ مارس ۲۰۱۲، ساعت ۱۸:۰۹ GiselleWeidman496 (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Hamidy (بحث | مشارکت‌ها) امکان ساخت حساب گرفته‌شده، ایمیل بسته‌شده، نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند درج چرندیات یا نوشته‌های بی‌معنا در صفحه‌ها
صفحهٔ نخست
صفحهٔ قبل
صفحهٔ آخر